Pochopení přírody

Keltský horoskop vychází z hlubokého pochopení celé přírody a uctívání jejích zákonů. Příroda je vlastně stejně živá jako člověk a nabízí nám celou dokonale uspořádanou říši zvířat i rostlin. Nedokáže se bránit devastaci ze strany lidí, ale potom jim to vrací svým vlastním způsobem. Staré národy chápaly přírodu jako živou součást světa, nezasahovaly do […]

Keltský horoskop vychází z hlubokého pochopení celé přírody a uctívání jejích zákonů. Příroda je vlastně stejně živá jako člověk a nabízí nám celou dokonale uspořádanou říši zvířat i rostlin. Nedokáže se bránit devastaci ze strany lidí, ale potom jim to vrací svým vlastním způsobem. Staré národy chápaly přírodu jako živou součást světa, nezasahovaly do ní, ale naopak ji hluboce uctívaly.

Vztah člověka a přírody

V dávnověku moudří druidové věděli, že příroda k nám promlouvá svým vlastním jazykem, kterému je třeba porozumět. Vážili si přírody natolik, že i strom odprosili, když ho měli porazit a vysvětlili mu, proč je tak třeba udělat. Zdá se nám to možná přehnané, ale Keltové se skutečně dokázali s přírodou sžít, její síly vnímat a pochopit je.